Osaleme üle-eestilises ettevõtmises, kus agronoom Heino Laiapea algatusel ja koostöös Jõgeva sordiaretajatega on rajatud 100 paika Eestis väikesed ruutmeetrised peenrad teraviljadest ja kaunviljadest, mis Eesti sordid.
Meil on selleks selline põllulapp, kus peenraid pole 8 (Jõgevalt sai iga osaleja 8 vilja seemneid), vaid 9. Üheksandale näidispeenrale panime kasvama lina. Esialgne ajend: linaseemned maitsevad lindudele (talviseks toiduks), ka siis, kui lina on koos kupardega.
Külv hilines esiteks kehvade ilmaolude tõttu ja siis veidi veel 1 äparduse tõttu.
Külvasime alles 18. mail. Külvid on põhu all nagu tänavu meil mitu muudki kultuuri. Külv on mõistagi tehtud Eesti riigi auks, kuid peale selle veel Marguse isa Eino Mikomäe auks.
Sel viimasel on veel selline seos, et just koos Einoga, kes oli agronoom, tegime Raelas esimesed põhupõllunduse katsed kartuliga.
 

SORDID
(Info aretajate kohta on pärit Eesti taimekasvatuse instituudi kodulehelt.)


Oder Maali

Aretaja: Ülle Tamm, Hans Küüts, Ivi Küüts, Pille Sooväli

Keskvalmiv, sordileht: 2011

Saagikas, väga hea seisukindlus.

Meie (kogemusteta) põhukatses oli tal raskusi päevavalgele jõudmisega. Mis tuli, kasvab suhteliselt hästi.


Oder Anni

Aretaja: Ivi Küüts, Hans Küüts, Ülle Tamm, Jaan Sarv, Endel Tikk

Hilisepoolne, sordileht: 1993

Suure saagipotentsiaaliga ja läbi aastate stabiilse terasaagiga. Seisukindlus on väga hea.

Meie põhukatse põhjal võiks öelda: kõige vähem kannatab põhku. Anni nägi vaeva enda põhu alt välja pressimisega. Põllulapi ühes servas, kus tärkamine ebaühtlasem, tuli nõrgenenud taimede peale viljakukk. Taimel toituvaid vastseid oli õnneks suhteliselt vähe. Põhk meeldib väga vähemalt ühele viljakuke looduslikule vaenlasele, kes sööb ta mune (vt pilte).


Kaer Kalle

Aretaja: Ilmar Tamm, Pille Sooväli

Keskvalmiv, sordileht: 2012

Tavaviljeluses hea, maheviljeluses väga hea terasaak.

Väga tubli kasvaja ka põhu alt. Tärkas esimesena, kasvab väga ühtlaselt, jõudsalt ja hästi.

MEIE LEMMIK!


Suvinisu Voore

Aretaja: Anne Ingver (70%), Reine Koppel (20%) ja Merlin Haljak (10%)

Keskvalmiv, sordileht: 2015

Saagikas, aastati hea saagi stabiilsusega.

Põhu all tärkas natuke ebaühtlaselt, aga kasvab hästi.


Suvinisu Hiie

Aretaja: Anne Ingver (70%), Reine Koppel (20%) ja Merlin Haljak (10%)

Keskvalmiv, sordileht: 2016

Saagikas.

Põhu all tärkas natuke ebaühtlaselt, aga mis väljas, kasvab hästi.


Põldhernes Kirke

Aretaja: Saima Kalev, Harri Hindoalla

Hiline, sordileht: 1996

Sobib kasvatamiseks koos suviteraviljadega, haljasväetiseks, jahvatamiseks jõusöödasegudesse.

Põhu alt tuli suhteliselt hästi välja. Kasv on veidi jõulisem, kui Mehisega võrrelda.


Põldhernes Mehis

Aretaja: Harri Hindoalla

Hiline, sordileht: 1981

Väga hea maitsega söögihernes supiks. Sobib haljassöödaks ja haljasväetiseks, jahvatamiseks jõusöödasegudesse.

Põhu alt tuli suhteliselt hästi välja. Kasv on veidi tagasihoidlikum, kui võrrelda Kirkega.


Põlduba Jõgeva

Aretaja: Julius Aamisepp

Hilisepoolne, sordileht: 1956

Seisukindlus hea ja varisemiskindlus üle keskmise, on sobiv teraks kasvatamiseks, nii söögiks kui söödaks.

Põhu alt surus end suhteliselt hästi välja, kuid (tunde järgi) tuleks ütelda, et see väga hästi talle ei meeldinud. Pärast jaanipäeva hakkas õitsema.